Hur påverkas hushållsekonomin när man skaffar barn?

 

Det figurerar en del siffror om vad barn kostar. Man brukar säga att det börjar med omkring 1 500 kronor i månaden för en nyfödd, och att det sedan egentligen bara blir dyrare och dyrare. Innan ett barn blir myndigt kommer det i genomsnitt att ha kostat sina föräldrar lite mer än en och en halv miljon i löpande kostnader. Här har man inte bara räknat på utgifter utan också på inkomstbortfall. Barnbidraget ger en viss kompensation för detta, men i uträkningarna ovan har avdrag gjorts för barnbidraget. Givetvis finns det mycket du själv kan göra för att pressa kostnaderna, och det skriver vi om i andra texter här på sidan. Särskilt under de första åren när barnet inte bryr sig så mycket om märkeskläder och om att ha samma dyra leksaker som sina kompisar går det att spendera mindre än vad de flesta gör, utan att det egentligen märks. Detta är bara några tips för dig som vill hålla hushållsekonomin i schack.

Vilka är de största utgifterna?

Vad som kostar mest i en barnfamilj kan naturligtvis variera men i listan som följer resonerar vi kring utgifter som är stora i många familjer och som kan ha stor betydelse för hushållsekonomin.

  • Ishockey och ridning är de två dyraste fritidsaktiviteterna, räkna med att det kostar 15 000 kronor per år. Att välja billigare aktiviteter kan göra stor skillnad.
  • Om du måste skaffa bil eller en dyrare bil än den du redan har, och ett större boende, står du inför mycket stora utgifter som kan vara svåra att undvika.
  • Veckopengen är en förhållandevis stor del av vad ett barn kostar när barnet kommit upp i tonåren. Där har man naturligtvis stora möjligheter att själv reglera nivån som förälder.
  • Resor med barn kan innebära extra flygbiljetter, behov av större hotellrum och dyra aktiviteter.
  • Mat brukar vara en av de största utgiftsposterna i nästan alla familjer och där kan det vara svårt att skära i kostnader utan att lägga väldigt mycket tid på att hålla dem nere.

I vissa avseenden är det billigt att ha barn i Sverige

I många länder med sämre omsorg än Sverige betalar hushållen en betydligt större andel av sin disponibla inkomst för utgifter som rör barn. Framförallt kan utbildning vara en jättestor kostnad, I Sverige är ju skola, skolmat och skolskjuts gratis. Det innebär inte bara låga kostnader utan också att svenska föräldrar har bättre möjlighet att jobba även under småbarnsåren. Fritidsaktiviteter är också ofta förhållandevis billiga i Sverige eftersom föreningslivet till stora delar är statsfinansierat. Detta gör att svenska familjer har goda förutsättningar för en bra hushållsekonomi.

Läs också

atlast-agency